Der er tilknyttet borgere, der på frivillig basis bidrager med forskellige aktiviteter, underholdning, udflugter og andre praktiske opgaver

På den måde er de frivillige hjælpere med til at bidrage til det gode hverdagsliv for beboerne.

 

At være frivillig:

 

Der forligger en tydelig afgrænsning mellem de frivilliges og de professionelles arbejde. De frivillige kan yde støtte til det praktiske og de professionelle tager sig af pleje, omsorg og vurderinger af beboerens ressourcer.

De frivillige skal være bekendte med tavshedspligt, og om ikke at modtage gaver og ydelser fra beboere og pårørende.

 

Frivilliges arbejde planlægges, i samarbejde med de ansvarlige for frivilligindsatsen.


Samarbejdet med de frivillige hjælpere er et vigtigt fokusområde for boenhedernes personale.

 

Frivillige søges


Ønsker du at være frivillig, så kontakt Ergoterapeut Karen Margrethe Udsen på tlf. 40 23 07 69 

Værdigrundlag

Værdigrundlag:

 

Samarbejdet med frivillige tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politik på ældreområdet.

 

Til den enkelte borger gives støtte, pleje og omsorg, så selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares, og der motiveres til at deltage i fællesskaber.

 

Det betyder, at vi i Møllebo og Elmebo gerne vil:

 

  • tilbyde samvær og aktiviteter i nærområdet
  • yde individuel og fleksibel hjælp i tæt samarbejde med beboeren, de pårørende og de frivillige
  • fremme bevarelse af færdigheder og evnen til at mestre livet gennem sundhedsfremme og forbyggelse.
  • skabe livsglæde, livsmod og sammenhæng i hverdagen