Kompetenceudvikling

Mandag den 31. august 2015 sætter de første af ca. 1000 medarbejdere sig på skolebænken. Et omfattende kompetenceudviklingsprojekt for alle fastansatte medarbejdere inden for sundhed og omsorg i Norddjurs Kommune påbegyndes hermed.

”På borgernes præmisser” er overskriften på forløbet, der strækker sig over det næste år.

Der er stigende krav og faglige udfordringer til alle medarbejdere og ledere inden for sundhed og omsorgsområdet. Udviklingen er den, at patienterne udskrives tidligere og tidligere fra sygehusene, langt flere undersøgelser, behandlinger og træningsforløb udføres i dag ambulant og i borgernes eget hjem. Det betyder, at medarbejdere og ledere inden for sundhed og omsorg konstant må lære nyt og udvikle organiseringen af det nære sundhedsvæsen for fortsat at kunne levere ydelser af høj kvalitet.

Det er vigtigt, at alle medarbejdere får et kompetenceløft, ajourfører og opkvalificerer deres viden, således at den enkelte medarbejder fortsat kan løse de mange komplekse opgaver, der følger med det at være fremtidens medarbejder inden for sundhed og omsorgsområdet.

Målet er at blive bedst mulig i stand til at forebygge sygdom, indlæggelser og genindlæggelser og at genoptræne og rehabilitere, når sygdom opstår.

For social - og sundhedshjælperne afvikles kompetenceudviklingen som et jobrotationsprojekt. Et jobrotationsprojekt hvor ledige skal hjælpe med at udfylde hullerne, når medarbejderne er afsted på kurserne. Det vil selvfølgelig kunne mærkes for borgerne, at nogle af de faste medarbejdere mangler, men på langt sigt vil det i den grad komme borgerne til gavn.

Kompetenceforløbene er udviklet i samarbejde med medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, de faglige organisationer på området, Jobcenteret, Social og Sundhedsskolen, COK, Tradium og Århus Tech og Center for Kompetenceudvikling.

Den 31. august starter det første af 18 hold for social - og sundhedshjælpere og det første af 6 hold for social - og sundhedsassistenter. I september påbegyndes det første af to hold for ergo - og fysioterapeuter.

I 2016 følger forløbene for alle øvrige faggrupper.

Ansatte på Plejecenter Møllehjemmet

Det er kombinationen af medarbejdere og deres forskellige kompetencer, der er med til at sikre beboeren et godt hverdagsliv med aktivitet, pleje og omsorg.

Med udgangspunkt i den enkelte beboers livshistorie og livsform sikrer plejepersonale og pædagoger, at der er sammenhæng mellem den sundhedsfaglige og sociale omsorg.

Dette samarbejde er unikt og med stor fokus på såvel relationer som  individuelle behov.

Vi er altid i udvikling, og vedligeholder vores kompetencer på alle felter.

Her i foråret har hele personalet være på toTemadage på Kyst og Fjordcentret i Voer, hvor vi har arbejdet med vores værdier, ud fra flg. focusområder:

  • Det gode hverdagsliv
  • Pårørende samarbejde
  • Samarbejde med de frivillige
  • Kontaktpersonordningen