Norddjurs Kommunes politik på ældreområdet

 

I Norddjurs Kommune gives støtte, pleje og omsorg, så selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares, og der motiveres til at deltage i fællesskaber.

Det betyder, at Norddjurs Kommune vil:

· tilbyde samvær, aktiviteter og træning i nærområdet,

· yde individuel og fleksibel hjælp i tæt samarbejde med borgeren, de pårørende og frivillige.

· fremme bevarelse af færdigheder og evne til at mestre livet gennem sundhedsfremme og forebyggelse.

 Værdier i ældreplejen

I ældreplejen i Norddjurs Kommune vil vi:

· se på muligheder frem for begrænsninger

· være bevidste om, at beboeren spejler sig og at personalet er rollemodeller

· være opmærksomme på beboernes individuelle ressourcer fra dag til dag

· have en positiv indstilling til arbejdet

· udvise åbenhed og fleksibilitet

· modtage vejledning, supervision og undervisning for   dygtiggørelse.

 Værdier i arbejdet

Hjælpen tilrettelægges så vidt muligt således, at færdigheder bevares, og at borgeren inddrages mest muligt i udførelsen af opgaverne. Herved bliver samvær en naturlig del af hverdagslivet. Den enkelte beboer skal opleve meningsfuldhed og sammenhæng i hverdagen.

Ved at vælge at sætte fokus på at bevare de tilstedeværende ressourcer og på at bevare den enkeltes gode helbred og undgå sygdom, rettes fokus derved også mod de faktorer, som har indflydelse på at bevare sundhed.

Værdier i arbejdet:

· livsglæde

· livsmod

· sammenhæng i hverdagen

· handlekraft.