Adventshygge

Vi er desværre nødt til at aflyse arrangementet den 1/12-19

Høstfest

Beboere og pårørende på Plejecenter Møllehjemmet indbydes til Høstfest

Søndag den 29. september kl. 12:00

Det vil glæde os alle, at se dig til en hyggelig dag for beboere og deres pårørende med sang, hygge og god mad.

Vi starter med middagsmaden i dagligstuen i stueetagen på Møllehjemmet og i Elmebo.

Herefter vil der være samlet valg til beboere og pårørenderådet i dagligstuen på Møllehjemmet

Da kapaciteten er begrænset, kan den enkelte beboer højst have 2 gæster med.

Pris for pårørende 120kr betales på dagen. Der kan købes øl, vand og vin

Tilmelding senest mandag den 23. september på tlf. 21 61 23 57, eller kontakt personalet.

Med venlig hilsen

Personalet på Møllehjemmet

Juletur til Randers

Plejecenter Møllehjemmet har været så heldige at få sponsoreret penge fra Gl. Estrup Gartneri. Møllehjemmet udviser stor taknemmelighed herfor og alle er glade for at det nu er muligt at få en masse stjernestunder i hverdagen. 

Trine Fisker fra Gl. Estrup Gartneri udtaler: ”Vi har i december 2018 valgt at sponsorere 25.000 kr. til Møllehjemmet i Auning. Vi håber, at sponsoratet kan bruges til aktiviteter/tiltag, som kan forsøde hverdagen for hjemmets beboer.

Sponsoratet er ikke øremærket en bestemt begivenhed, og det står derfor Møllehjemmet frit for at bruge pengene der, hvor de mener, at det giver mest værdi for beboerne. Jeg kan forstå at en andel af beløbet skal bruges på en juletur til Randers Storcenter - og i den sammenhæng ønskes Møllehjemmet Auning samt beboere en rigtig god tur samt en glædelig jul.” 

Den smukke juleudstilling samt juleudsmykning i hele centret blev beundret. Der blev handlet julegaver samt nydt en lækker middag, inden turen atter gik hjemad.

Se billed på Byportalen Auning

Ændring af takst

Indkøb af toiletpapir og engangsvaskeklude m.m. pr. 1.1.2019

Toiletpapir og engangsvaskeklude

Det har hidtil været muligt at få leveret både toiletpapir og engangsvaskeklude fra plejecentret og betale via månedsopkrævning sammen med betaling for kost og rengøring m.m.

Pr. 1.1.2019 er dette ikke mere en mulighed, da kommunen ikke må levere disse ydelser. Det betyder at hver enkelt beboer eller deres pårørende selv skal sørge for indkøb af toiletpapir og engangsvaskeklude.

Rengøringstakst i 2019

Taksten for rengøringsmidler vil i 2019 være 0 kr. pr. måned. Denne ydelse udgår ikke og vil fortsat blive tilbudt i samme omfang som i dag.

Er der spørgsmål til ovenstående bedes de rettet til Plejecenterleder Jane Bang Vester på tlf. 2159-2265

Med venlig hilsen

Jane Bang Vester

Plejecenterleder

Plejecenter Møllehjemmet

Tre plejecentre tager imod de borgere, der ikke har pårørende eller andre at være sammen med juleaften.

Der lægges vægt på i Norddjurs Kommune, at ingen skal være alene denne aften.

Tilbuddet på plejecentrene er, at man er sammen med beboere i en Bo-enhed eller i caféen, man indgår i fællesskabet og de traditioner, der er på plejecentret.

Prisen for at deltage i juleaftensarrangementet er 200 kr. inkl. 2 glas vin eller sodavand.

Tilmelding er bindende og betaling sker i forbindelse med tilmelding.

Transport til og fra plejecentret skal man selv sørge for.

Du tilmelder dig på det plejecenter, du ønsker at holde jul på og bliver herefter personligt inviteret med angivelse af mødetid og sted på plejecentret.

Kontakt

Plejecenter Farsøhthus, I.P. Farsøhthus Allé 4, 8961 Allingåbro – tlf. 89 59 43 90

Plejecenter Glesborg, Valmuevej, Valmuevej 2, 8585 Glesborg – tlf. 89 59 44 60

Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Violskrænten 13, 8500 Grenaa - tlf. 89 59 45 68

Tilmelding

Tilmelding kan ske mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 14.00.

Bindende tilmelding til juleaften skal ske senest mandag den 10. december kl. 12.00.

Adventshygge

Søndag den 2. december 2018 kl. 15-17

 

Møllebo og Elmebo inviterer til en hyggelig eftermiddag med adventshygge for beboere og pårørende i beboernes fælles dagligstue.

Vi får gløgg og æbleskiver, kaffe, småkager og lidt juleslik

Pris: 30 kr. pr person. Betaling foregår på selve dagen.

Tilmelding senest fredag den 23 november på tlf. 89 59 22 11

Vi glæder os til at se jer til en dejlig eftermiddag med sang og hygge.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Møllebo og Elmebo

Nyhedsbrev

Afdeling: Sundheds- og omsorgsområdet,

Norddjurs Kommune

Dato: 05.09.2018

Midlertidig sænkelse af serviceniveauet året ud

I juni indførte Kommunalbestyrelsen et ansættelsesstop i hele kommunen, på grund af kommunens økonomiske situation.

Det har helt konkret betydet, at muligheden for, at indkalde afløsere og ansætte nyt personale på Plejecentrene har været meget begrænset. Derfor har det også haft mærkbar betydning for den hjælp og støtte, du som beboer har modtaget.

Dette har desværre stor betydning for serviceniveau, været grund til manglende kontinuitet og i det hele taget ikke givet særligt gode vilkår for hverken beboere eller medarbejdere.

For at skabe bedre mulighed for en ordentlig planlægning og tydelighed omkring serviceniveauet og samtidig give mulighed for at finde den ønskede besparelse, så har Voksen og plejeudvalget besluttet en øjeblikkelig sænkelse af serviceniveauet, som skal gælde indtil 31. december.

Det drejer sig om følgende indsatser

 

  • Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge

 

  • Bad 1 gang ugentlig

 

  • Tøjvask hver 2. uge i stedet for ugentlig

 

  • Dosispakning af medicin fra apoteket, når medicinen har været stabil i 3 måneder

 

  • Madlavning vil i højere grad foregå centralt på plejecenteret

 

  • Længere svartid når der kaldes på nødkaldet

 

 

Der vil altid være tale om en vurdering omkring den enkelte beboer, og der vil være borgere, som af helbredsmæssige årsager IKKE kan klare sig med dette serviceniveau. De vil stadig få den nødvendige hjælp.

 

Det er meget beklageligt, at dette er nødvendigt.

På vegne af Norddjurs Kommune

 

Venlig hilsen

S¿s Fuglsang

Sundheds- og omsorgschef'

Norddjurs Kommune

Abskf@norddjurs.dk / Tlf: 20431173

Julehjorten

Vi har været så heldige, at Møllehjemmets "Skubbehold" har modtaget en gavecheck på 2.000kr., fra Aunings egen øl, Julehjorten, så beboerne har mulighed for at købe is i "Appetit", når de er ude på tur

Tusinde tak for pengene. Det kan helt sikkert få mange beboere til at gå en ekstra tur 🙂

Sponsorat

Knud Dahl fra Gammel Estrup gartneri har sponsoret en gas grill, så beboerne på Møllhjemmet, har mulighed for at grille her i sommer. TUSIND tak til Knud. Den glæder vi os rigtig meget til at indvie

Kære beboere på Møllehjemmet

Mandag den 19. februar 2018 starter vi med at lave vores egen mad på Møllehjemmet.

Vi har ansat et køkkenteam, som vil stå for madlavningen på Farsøhthus og på Møllehjemmet.

Teamet består lige nu af 5 uddannede køkkenassistenter, hvor den ene, vil være køkkenkoordinator for teamet.

 På Møllehjemmet vil der være en køkkenassistent som er fast tilknyttet, og vil få hjælp på skift af de andre fra teamet om fredagen.

Madlavningen vil primært foregå i køkkener på 1. sal og i stuen. Klargøring af grøntsager vil skulle foregå i det store køkken på Træningscenter Auning.

 Fredag vil der være 2 køkkenassistenter på Møllehjemmet, da man der vil producere til weekenden. I weekenden vil plejepersonalet tilberede maden, som de også gør det nu.

Madplanen for den første måned vil køkkenteamet lave, derefter er det jer beboere, som skal komme med ønsker til menuen. Tanken er også, at man er meget velkommen til at deltage i madlavningen i det omfang man ønsker, samt komme med opskrifter, gode idéer osv.

Vi glæder os alle rigtig meget til at komme i gang. I skal endeligt spørge hvis I er i tvivl om noget.

Mange hilsner

Jane Bang Vester